KONAK GRADAČAC

Ambasade u BiH

AUSTRIJA
Džidžikovac 7, Sarajevo, 033-279-400, 033-279-400

BELGIJA
Abdesthana 4, Sarajevo, 033-233-772, 033-233-772

BUGARSKA
Souk Bunar 5, Sarajevo, 033-668-191, 033-668-191

ČEŠKA REPUBLIKA
Franjevačka 19, Sarajevo, 033-447-525, 033-447-525

DANSKA
Splitska 9, Sarajevo, 033-665-901, 033-665-901

EGIPAT
Nurudina Gačkića 58, Sarajevo, 033-666-498, 033-666-498

FRANCUSKA
Mehmed-bega K. Ljubušaka 18, Sarajevo, 033-668-149, 033-668-149

GRČKA
Obala Maka Dizdara 1, Sarajevo, 033-203-516, 033-203-516

HRVATSKA
Mehmeda Spahe 16, Sarajevo, 033-444-330, 033-444-330

IRAN
Obala Maka Dizdara 6, Sarajevo, 033-650-210, 033-650-210

ITALIJA
Čekaluša 39, Sarajevo, 033-203-959, 033-203-959

JAPAN
Mula Mustafe Bašeskije 2, Sarajevo, 033-209-580, 033-209-580

KANADA
Grbavička 4, Sarajevo, 033-222-033, 033-222-033

KINA
Braće Begića 17, Sarajevo, 033-215-102, 033-215-102

MAÐARSKA
Hasana Bibera 53, Sarajevo, 033-205-302, 033-205-302

MAKEDONIJA
Emerika Bloma 23, Sarajevo, 033-206-004, 033-206-004

MALEZIJA
Trnovska 6, Sarajevo, 033-201-578, 033-201-578

MALTA
Mula Mustafe Bašeskije 12, Sarajevo, 033-668-632, 033-668-632

HOLANDIJA
Obala Kulina bana 4/2, Sarajevo, 033-668-422, 033-668-422

NORVEŠKA
Ferhadija 20, Sarajevo, 033-666-373, 033-666-373

NJEMAČKA
Buka 11-13, Sarajevo, 033-275-000, 033-275-000

PAKISTAN
Emerika Bluma 17, Sarajevo, 033-666-657, 033-666-657

PALESTINA
Ćemerlina 4, Sarajevo, 033-272-700, 033-272-700

POLJSKA
Emerika Bloma 27, Sarajevo, 033-201-142, 033-201-142

PORTUGAL
Čobanija 12/I, Sarajevo, 033-200-835, 033-200-835

RUMUNIJA
Tahtali sokak 13-15, Sarajevo, 033-207-447, 033-207-447

RUSIJA
Urjan Dedina 93,95, Sarajevo, 033-668-147, 033-668-147

S.A.D.
Alipašina 43, Sarajevo, 033-445-700, 033-445-700

SAUDIJSKA ARABIJA
Koševo 44, Sarajevo, 033-211-861, 033-211-861

SLOVENIJA
Bentbaša 7, Sarajevo, 033-271-250, 033-271-250

SRBIJA i CRNA GORA
Obala Maka Dizdara 3a, Sarajevo, 033-260-080, 033-260-080

ŠPANIJA
Ćekaluša 16, Sarajevo, 033-278-560, 033-278-560

ŠVEDSKA
Ferhadija 20, Sarajevo, 033-276-030 033-276-030

ŠVICARSKA 
Josipa Štadlera 15, Sarajevo, 033-275-850, 033-275-850

TURSKA
Hamdije Kreševljakovića 5, Sarajevo, 033-445-260, 033-445-260

VELIKA BRITANIJA
Tina Ujevića 8, Sarajevo, 033-444-429, 033-444-429