KONAK GRADAČAC

Prometne veze

Međunarodne linije Polazak
Gradacac Zagreb 14:15 h
Gradacac Beograd 12:15 h
Gradacac Sipovo 11:45 h
Federalne linije Polazak
Gradacac Sarajevo 05:30 h
Gradacac Sarajevo 06:00 h
Gradacac Sarajevo 13:45 h
Gradacac Odzak 11:00 h
Gradacac Odzak 13:00 h
Gradacac Odzak 15:00 h
Kantonalne linije Polazak
Gradacac Tuzla 06:00 h
Gradacac Tuzla 06:30 h
Gradacac Tuzla 07:00 h
Gradacac Tuzla 08:15 h
Gradacac Tuzla 08:45 h
Gradacac Tuzla 10:10 h
Gradacac Tuzla 12:00 h
Gradacac Tuzla 13.00 h
Gradacac Tuzla 13:45 h
Gradacac Tuzla 15:30 h
Gradacac Kalesija 08:15 h
Gradacac Kalesija 13:45 h
Polasci radnim danom sa autobuske stanice Gradačac
AERODROMI
Tuzla Udaljenost 60 km + 387 35 814 605
Beograd Udaljenost 190 km +381 11 209 4000
Sarajevo Udaljenost 180 km +387 33 289 206
Zagreb Udaljenost 300 km +385 1 4562 222